in memory of Dr. Nina Kiraly and Prof. Dr. Gyula Kiraly

Király Nina

KIRÁLY NINA ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Király Nina 1940-2018

Jászai Mari díjas színháztörténész, a kelet-európai színház szakértője

img717a.jpg
Milyen az álmaim színháza? –
- Nem egyszerű a válaszom. Én rendszerint szoktam álmodni és megjegyezni az álmomban megjelent képeket. A legérdekesebbeket le is szoktam írni vagy elmesélem a családtagoknak. Egyébként emlékszem, hogy a nagyszüleim reggeli teaivás közben mesélték egymásnak az álmaikat és alkalmasint jövendő események előjeleként magyarázták azokat. Valoszínű innen ered az én érdeklődésem az álmoskönyvek iránt, azokat különböző nyelveken gyűjtöttem a könyvtáramba. De vissza a válaszomhoz. Talán egy mondatban - az életem során egyre erősődik bennem az a meggyőződés, hogy az én színháztörténeti tapasztalatom – a megvalósult álmok színháza. A klasszikus drámairodalom műveinek színpadi formában való megjelenitését korszakalkotó színészek, rendezők és dizájnerek által láthattam megálmodva, átéltem felfedezésként és megőriztem, ahogyan az ember őrzi az élete legszebb élményeit. Végig követni a színész sorsát Tadeusz Łomnickivel a becketti “Játszma vége” előadásban, Viszockijt – Lopahin szerepében, Lawrence Olivier-t – mint Leart, Szmoktunovszkijt mint Miskin herceget, Ryszard Cieślakot mint Állhatatos herceget - a felsorolás folytatható - az jelenti, hogy visszacseng a hangjuk, intonációjuk, beépülnek a tudatba mint az ismert melódiák. Amikor az ember olvas egy drámát, többé-kevésbé el tudja képzelni a szituációt, a környezetet a szerzői leirások alapján, de ha nagy művész által teremtett eredeti színpadi formájában bontakozik ki a cselekmény, a színházi előadás megálmodott képként jelenik meg. A nézőben pedig emphatikus befogadásakor nemcsak az álomképek visszavonhatatlan befejezettsége és esztétikai szépsége rögződik meg, hanem szinte alkotói folyamat öröme. És nem számit hányszor láthatjuk ugyanazt a drámai művet a színpadon későbben - az első nagy élmény marad a meghatarozó megvalósult álom: Igor Popovnak az Álarcos bálhoz készült színpadképe, a Jerzy Grzegorzewski által tervezett Wyspianski előadások látványa, Borovszkij - Csehovhoz és Bert Neumann Dosztojevszkijhoz alkotott színpadi formája szinte megálmodott terek a kedvenc műveimhez. Gondolom, nem véletlen, hogy a drámairodalomban olyan sok mű az álmok és a valóság határait feszegeti - Calderon, Shakespeare, Schiller, Oscar Wilde, Dosztojevszkij - ez teremti meg az élet és az álomszerű művészeti formákkal való játékot, ami a teatralitásnak az esszenciája.
— Király Nina

ÉLETRAJZ

Király Nina (Nina Petrovna Dubrovszkaja) Moszkvában született 1940 október 17-én. Diplomát 1962-ben szerzett a Moszkvai Lomonoszov Egyetem Orosz Filológia Tanszékén /Nyelvészet és Antropológia/. Ugyanebben az évben tudományos kutató munkát végez az orosz Tudományos Akadémia Szlávtudományi Intézetében / Kultúrtörténet szakon/. Ezek az évek alapozták meg ay egyetem Kulturális Szemiotika Tanszékén folytatott tanulmányait a kultúra- és kommunikáció-elmélet terén (Ju.Lotman, Vs. Ivanov, B Uspenskij irányításával). 1964-ben férjével Budapestre költözik.

1964-1994 – tanársegéd , majd 1973-tól docens a Budapesti Szlávtudományi Tanszéken 1966-1968 – Ph.D. (doktori) tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián és Lengyelországban  prof. Z Raszewski irányításával /Művészettörténeti Intézet, PAN/

1973 – Ph.D./Magyar Tudományos Akadémia/ a következő témában: A lengyel Nemzeti Színház  a XVIII. században./400old., kézirat/

1984-1990 – óraadó tanár a Krakkói Jagelló Egyetem Színházelmélet és -történet szakán /Lengyelország/, ahol a világszínház elméletéből, valamint a  XIX. és XX. századi lengyel színház történetéből tart előadásokat. E korszakban Tadeusz Kantor munkatársa a Cricot 2 Színházban, s e minőségében más neves lengyel rendezőkkel (J.Jarocki, Wl. Staniewski, A. Wajda) is kapcsolatba került.

1993-1999 – az OSZMI (Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet) igazgatója

1999-2003 – szabadúszó színházi kutató, kritikus, művészeti tanácsadója a Nemzetközi “Divadelna Nitra”/Szlovákia/ Fesztiválnak, valamint a KONTAKT fesztiválnak /Lengyelország/ , szemináriumokat tart A.Vasziljev Drámaművészeti Iskola Színházában Moszkvában.

2003-2004 – Nemzetközi Színházi Felelős az Új Színházban Budapesten.

2004-2005 – Társszerkesztője a Varsói Művészettörténeti Intézet “Pamietnik

Teatralny”/Theatre Note-Book/ című színházi folyóiratának.

2005-2013 - a debreceni Csokonai Színház munkatársa.

2008-2010 - a moszkvai  Dráma Művészeti Iskola Színház nemzetközi edukációs szemináriumok, projektjének társszerzője. 

2010 - a varsói  Stúdiószínház   "Varsói előadások a kortárs rendezői irányzatokról" c. projektnek társszerzője

2014-2018 - a budapesti Nemzeti Színház munkatársa

KITÜNTETÉSEK

-  1975- L'Ordre du "Merite Culturel" (Lengyel Köztársaság  Kulturális Minisztérium)

-  A lengyel Színháztörténeti Társaság  tagja

-  A francia  "Société Internationale d'Histoire Comparée du Theâtre, de l'Opéra et du Ballett” szerkesztőségi tagja (Université de Paris IV – Sorbonne)

-  „Theater magazine” tanácsadó testületének tagja  (Yale School of Drama/Yale Repertoary Theatre, USA)

- 2005 - Witkacy díj  (Lengyel ITI)

- 2012- Jászai Mari díj

PUBLIKÁCIÓK

klikk a pirossal jelölt linkekre pdf formátumban olvasható és letölthető cikkekhez

A felvilágosodás kori lengyel színház problémái- Filológia közlöny, 1968 (188-197)

Проблемы польского театра Просвещения- MTA Acta Litteraria, 1968

A tizennyolcadik század Ju. Lotman felfogásában-Helikon, 1973 (546-552)

От дидактической повести к роману- 1971 MTA Acta Litteraria (259-269)

In memoriam Tadeusz Kantor. -   “Kultúra és közösség”. /Special  periodical number on Avantgarde Theatre/, 1990/4. – /Edited and  partly translated./

Krakkói Ulysses. /Ulysses from Cracow/, Színház, 1990, május

Mrozek-olvasatok- Jerzy Jarocki rendezéseiről, Színház, 1990, augusztus

A nemkövetkezetesség és a nemtiszta forma színháza. /Tadeusz Różewicz művészete/.-Tadeusz Rózewicz: a non-pure and non-consequence Theatre. – Színház,1991, szeptember

The Biography of Artist at the European Theatre in 19th and 20th Century. – Paper for the 4e Congres International sur l’homme et l’universe dans le Théatre européen. – C.N.R.S., Paris, 1991.

Zarándok és ellenálló./Pilgrim and Contestator/. Special issue on Central and east-European  Emigration. Ed. and translated. –“Kultúra és közösség”, 1991/3. Beszélő kritika

Retoryka polskiego dramatu poetyckiego okresu Młodej Polski./ The Rhetorics of the Polish Poetic Drama/. In: Dramat i teatr modernistyczny. Wroclaw, 1992, 75-103.

The Religious Theatre in Poland, Hungary and Russia of the 15-16th Centuries.- In: Esperienze dello spettacolo religioso nell’Europa del Quatrocento. XVI.Convegno.Roma,1992.

Russian  Characters in 19th Century Polish Romantic Drama. – In: Szlavisztikai Tanulmányok, Budapest, 1992, 241-251

Színház a hegyek között./A zakopanei Witkacy  színház/.- /Theatre in the  mountains. – Witkacy Theatre in Zakopane/ - “Színház”, 1992, május, 66-68.old.

Schulz i Kantor. – In: Teatr Pamięci Brunona Schulza./ The Theatre of memory of Bruno Schulz/. Gdynia, 1993, 132-143

The Modern European Drama in the Periodicals of Polish Emigracy. /The contradictions of reception as the conflict of generatiions/. -  Conference at the University in Poznan /Poland/, 1993. november.

Tadeusz Kantor. Halálszínház. Irások a művészetről és a színházról./Tadeusz Kantor. The Theatre of Death. Writings on art and theatre/. Ed., partly translated and essay:Ulyssesnek vissza kell térnie/ Ulysses must return/. Budapest, 1994. 330 pp.

Divadlo’94. Pilzeni nemzetközi színházi fesztivál. - /Review on the International Theatre Festival  in Plzen, Czech Republic/. – “Világszínház”, 1994/3-4.

Ünnep Holstebroban, 30 éves az ODIN teatret, Színház, 1994. február

Mentség és magyarázat, Színház, 1994. március

Ez nem álom, ez valóság, Vasziljev rendezéséről, Színház, 1994. július

Színrevalók. Kovács Ferenc  színpadi változatai. Preface.5-9 p. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó 1995.

Magyar Színpad-Kép-Írók. PQ’95 katalógus. – Catalogue of Hungarian Scenography. Awarded by Silver Medal on Prague Quadriennial’95. Ed. in English, German, Hungarian. Budapest, The Hungarian Theatre Museum and Institute.

Jan Kott. A lehetetlen színház vége. - /Theatre  Essays. Ed., partially translated and essay on Kott’s writings/. Budapest, The Hungarian Theatre Museum and Institute, 1997,528 pp.

Az egyszerűség legmagasabb foka./The highest degree of simplicity – on Hamlet directed by  Eimuntas Nekrosius/. – In: “Világszínház”, 1997.

Anatolij Vasziljev. Színházi fúga./Anatoly Vassiliev: Theatre fuga. Texts on Theatre/. First book edition of complete Vassiliev texts in the world, translated from Russian, French, German, English into Hungarian language. – Ed., translated and essay. Budapest, The Hungarian Theatre Museum and Institute, 1998.

Scene by Scene. Stage and set design for Imre Madách’s Tragedy of Man. 1883-1998.

/Prize at the Hungarian Book Week, 2000./ Ed., Preface. Budapest, The Hungarian Theatre Museum and Institute, 1999. 131 pp. Appendix: Madách  The Tragedy of Man in the  languages  of the World and on Stage. 29p+16p.

Világszínház. Theatre Quarterly in Hungarian  Language on Theatre  in the World. Special thematical numbers on  Hamlet performances in 20th century, sacred to Strehler and Brecht, on Asian Theatre  and  Theatre Anthropology,

Marionette Theatre, Jerzy Grotowski’s art / materials  of the conference: Grotowski, From Romaticism  to Art as Vehicle/, Theatre Iconography  and  number  sacred to Russian stage directors – Meyerhold and Evreinov. -  Selected, edited and partly translated.

Tanítványból Mester. Rec.: Eugenio Barba, The Ashes and Diamond land. In: “Színház”, Grotowski különszám, 2000.

The “War” and the “Soldier” as a topoi of Human Fate. (Aeschylus:Persians. Kleist: Prince of Homburg, Kantor: Wielopole). Text for the symposium of AICT on “Theatre and War”   held in Novi Sad, Yugoslavia, 2000, May.

Rosjanin w polskim dramacie romantycznym. Stereotyp “wroga” i kategoria “zła”. In: Polacy w oczach Rosjan – Rosjanie w oczach Polaków. Wizerunek Sąsiadów I. Instytut Slawistyki PAN. Warszawa. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy 2000,175-189.

Dostoevsky: “Krotkaja” – teatr pamjati. (Dostoevsky: A Gentle Spirit – The Theatre of Memory). In: Dostoevsky Studies, 2000/4, 61-71. (The Journal of the International Dostoevsky Society)

Józef Szajna – a vizuális narráció színháza. (Józef Szajna: The Theatre of Visual Narration). – “Szellemkép”, 2000/3-4.

A belső okos sírás Bizánci motívumok a mai kelet-európai színházban. (The Smart Crying Inside- Byzantine Motives in Contemporary Eastern European Theater)– “Napkút”, 2001, április, 73-79.

Teatr jako opowieść ilustrowana (problemy ikonografii w badaniach teatrologicznych). – Theatre as Comic Strips (The Problems of Theatre Iconography). - In: “Teatrologia polska u schyłku XX wieku”. Kraków 2001, 201-207.- Teatr jak ilustrovana opovidj (Ukranian language).-  “ Proscenium”, Lviv, 2002/ 1(2), 70-73.

Ot ritmicseszkogo szlova k opere (Opernüje posztanovki Meyerholda i Vasziljeva). – (From rhytm of word towards opera). -  In: Meyerhold – vek rezsiszjorov. (Meyerhold: A Century of Directing). Paris, CNRS – Moszkva, IISZ, 2001 (Russian language).

Actor in the Author Theatre:”Acting With Your Whole Self” and “Not/Acting”. In: “FRAKCIJA” performing arts magazine, issue no.20/21, autumn 2001, 72-80.

A kortárs színház az idei nemzetközi fesztiválok tükrében. (The Contemporary Theatre in the mirror of the International Festivals)– “Szellemkép”, 2001/3-4.

“Az elődőkkel folytatott párbeszéd”. – (The Dialogue with the Ancestors). Rec. : Eugenio Barba: Papírkenu Budapest 2001 – “Ellenfény”, 2001/4.

Színházi dialógus- Magyar Nemzet, 2002.4

Budapest on Stage. – “UBU”. European Stages. European Theatre Review, no 24/25 April 2002, 7-11.

Lear király a budapesti Vígszínházban (King Lear at the Budapest Vígszinház)“Palócföld”, 2002.1 szám, 114-119.

A szerzői színház színésze (Actor at the Author’s Theatre). – “Palócföld”, 2002. 3-4.szám, 460-468.

Az emberiség vagy az ember tragédiája, Napkút, 2002/02, 42.

H7: nowa rola reżysera. (Grzegorz Jarzyna: Uroczystość). (H7: The New Role of the Stage Director  -  “The Fest” by Grzegorz Jarzyna) . “Notatnik Teatralny”, 24-25/2002, 165-176

Hamlet-performances in Central and East-Europe. – Teatrographia”, Athens, 2002, 38-48.

Letter from Budapest. – “Teatrographia”, Athens, 2002, 83-88.

Who Is the Author of the Performance? The Meta-language of the Non-verbal Theatre. Communication at the AICT symposium’97. – “The Fate of the Text iu Today’s Theatre”, Sterijino Pozorje, Novi Sad, 2002, 160-163.

Tadeusz Łomnicki: komponowanie roli. (Tadeusz Lomnicki: the composition of the role). –“Pamiętnik Teatralny”, 2002,1-4.

The Hero of the Contemporary East-European Drama in the Masks of the Ancient Greek Tragedy. –  “Teatrographia”, Athens, 2003.

Színházi dialógus, Magyar Nemzet, 2002. április 13., Kultúrgrund

Dosztojevszkij: A szelíd teremtés- Az emlékezés színháza, Palócföld, 2003.2., 197-205

Węgierski epizod biografii Gordona Craiga. (Korespondencja E.G.Craiga i Sándora Hevesi).  (The Hungarian Episode of Gordon Craig’s Biography. – Correspondence between E.G.Craig and Sándor Hevesi) – “Pamiętnik Teatralny”, 2003, 1-2.

Zaślubiny z czardaszem (Marriage with Chardash – Hungarian Theatre Interpretations of Witold Gombrowicz). – “Pamiętnik Teatralny”, 2004/1-4.

Prowincjalna Lady Macbeth w Budapeszcie (Provincial Lady Macbeth in Budapest - Opera performance staged by Attila Vidnyánszky). – “Ruch Muzyczny”, 2005/19.

“Elfelejtett emlékezet” Schulz-Gombrowicz-Kantor poétikája (“Forgotten memory”- The Poetics of Schulz-Gombrowicz-Kantor). – “Napkút”, 2005/3, 58.

Patris Pavis:  Színházi Szótár (Dictionnaire du Théâtre – translation into Hungarian  language). Scientific lecturing: Nina Király.  Budapest, L’Harmattan 2005.

Ars poetica Tadeusza Kantora (About Cricot-2). – “Konteksty”, Instytut Sztuki PAN, 2005/1, 77.old.

Utópia-Álom-Misztérium (Utopia-Dream-Mystery play – four performances of the Hungarian National Theatre) – „Palócföld”, 2005/3.

Misteria  Leona Schillera w europejskim kontekście teatralnym. (Leon Schiller’s mysteries in the context of the European theatre). – „Pamiętnik Teatralny”, 2005/1-2.

Vencsanje po Gombrowiczu (Wedding Gombrowicz’s way -  Slub in Ljubljana and Torun). – “Peterburgskij Teatralnyj Zsurnal”, 2005/december.

Instrumentarium (Jerzego Grzegorzewskiego). – “Notatnik Teatralny”, 2006/42

Duhovnoje prostranstvo geroev Lva Dodina (Spiritual space of Lev Dodin’s heroes – Dodin in Hungarian theatre critics). – “Baltijskije sezony”, 2006/15.

Poetikata na Anatolij Vasiliev (Poetics of Anatoly Vassiliev). - “Gestus” Teatralen Almanakh, Sofia 2006 (Bulgarian), 67-79.

Lejegyzéstől az elemzésig, (From Recording to Analyzing) Napkút, 2007/05, 114.

Kazimierz Dejmek: metamorfozy misterium  - od średniowiecza do Majakowskiego. Kazimierz Dejmek: metamorhoses of mystery – from mediaeval towards Majakovsky). –“In memoriam Kazimierz Dejmek”. – “Studies of Lódź University”, 2007.

Teatr Polski, Litwy i  Rosji XX wieku-The Polish, Lithuanian and Russian Theatre of the Twentieth Centur. Tczew 2007. Project EU .  Editorship: Nina Király, Agnieszka Koecher-Hensel.  In:  Powrót Odysa  Wyspiańskiego według Tadeusza Kantora, Jerzego Grzegorzewskiego I Kristyana Lupy (Wyspianski’s The Return of  Odysseus according to Tadeusz Kantor, Jerzy Grzegorzewski and Kristyan Lupa), 10-13.

bajka przydać się może (A fairy tale may be useful). -  „Teatr Lalek”, POLUNIMA, 2008/92/nr1, 19-22.

Ibsen w plenerze węgierskim (Ibsen in Hungarian Landscape). -  Ibsen czytany/Ibsen oglądany. Oficyna Wydawnicza Errata, Warszawa 2008, 199-217.

Dramaturg węgierski w hierarchii współtwórców dzieła scenicznego (The Hungarian Dramaturg in the hierarchy of the creators  the scenic work). – “ Notatnik Teatralny”, Wrocław, 2010.

A színész ösztöne + technika, (The Actor’s Intuitions + Technique), Napkút, 2011/3

Visszatérések, utószó a Jégszivárvány c. könyvhöz, Napkút, 2014

Színház és emlékezet, életút interjú Király Ninával, Szcenárium, II. évf. 3., 2014

Tadeusz Różewicz költői színházáról, Szcenárium, II.évf. 5, 2014

250 éves a varsói Nemzeti Színház, Szcenárium, IV. évf. 1., 2016

A krakkói Ulysses, Szcenárium, IV. évf. 3., 2016  

The Krakow Ulysses,   Szcenárium, IV. évf. 4., 2016

Teatralnoe cstenie romanov Dosztojevszkovo, (Театральное чтение романов Достоевского) Dostoevsky conference

CIKKEK NINÁRÓL, INTERJÚk

Zarándok és ellenálló- Beszélő kritika,1992/1

Változatok az emigrációra- Magyar Nemzet, 1992-08

Kantor- A visszatérés- (Kantor- The Return) Beszélő kritika, 1994/4

OSZMI igazgatói kinevezés- Magyar Nemzet, 1994.05

Tadeusz Kantor a Lengyel Intézetben- (Tadeusz Kantor at the Polish Institute) Magyar Nemzet, 1994.11

PQ, Kurír, (1995.07)

Mennyit nyom a latban egy ezüst- (How Much is a Silver Worth) Népszabadság, 1995.július.15

Nina színháza, (Nina’s Theater) Kurír, 1995.08

Dán királyfi minden mennyiségben, (Danish Prince in All Quantities) Népszava, 1998.01

A végtelen gondolat- Jan Kott esszéiről- (The Endless Though- On Jan Kott’s Essays)- Népszabadság, 1998.01

Ablak a tragédia világára- (Window onto The Tragedy’s World), Népszabadság könyv kritika, 1999.11

Határtalanul - (No Borders- Tunde Trojan’s interview with Nina Kiraly) Trojan Tünde beszélget Király Ninával

«Балтийский дом»: «Дядя Ваня» Люка Персиваля и «Три сестры» Римаса Туминаса (interjú Ninával Tuminasról)

Jászai Mari díj, (Jaszai award) Magyar Nemzet, 2012.03

A kerítőnő-Peterdi Nagy László búcsúja Ninától (The Procuress- A Farewell to Nina from Laszlo Peterdi Nagy), 2018

Anatolij Vasziljev üzenete (Anatolij Vassilyev’s message, memorial 2018) megemlékezés, 2018

Búcsú Király Ninától (Pászt Patrícia megemlékezése)

“We Understand Our Culture Better Through The Other’s”: Interview With Dramaturg And Theatre Historian Nina Király

The Theater Times 2019